Tài trợ bởi vatgia.com
So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Báo giá phụ kiện bi-a 1

Ngày đăng : 09:05:29 23-05-2016

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN

(Áp dụng từ 01/01/2016)

 
TT
TÊN HÀNG
ĐVT
SL

ĐƠN GIÁ

       1        2
       3
4
1
Bóng Hộp
1
230.000
Bóng cô gái
230.000
Bóng cô gái
1.000.000
Liên doanh
1.000.000
Liên doanh
2
Cây
4
280.000
Co giả khúc
400.000
Co quấn chỉ
880.000
Co Fury ZH
880.000
Co Fury ZH
3
Nỉ Tấm
1
Không nỉ
 
400.000
Nỉ kaki
400.000
Nỉ kaki
1.100.000
Andy 777
4
Khay bóng Chiếc
1
40.000
40.000
40.000
40.000
5
Tam giác Chiếc
1
35.000
30.000
55.000
55.000
6
Vải lót Tấm
1
Không vải lót
50.000
50.000
50.000
7
Giá cơ nhựa Bộ
1
60.000
60.000
60.000
60.000
8
Vải phủ bàn Tấm
1
Không có
150.000
150.000
150.000
9
Bàn chải Chiếc
1
Không có
40.000
40.000
40.000
10
Túi
1
20.000
20.000
20.000
20.000
11
Keo dán Tuýp
1
Không có
10.000
10.000
10.000
12
Găng tay Chiếc
4
20.000
Găng thường
20.000
Găng thường
40.000
Găng đẹp
40.000
Găng đẹp
13
Cây lết Cây
1
Không có
 
120.000
Lết đồng
120.000
Lết đồng
120.000
Lết đồng
14
Đèn Bộ
1
Không có
 
750.000
Đèn ngoại
750.000
Đèn ngoại
750.000
Đèn ngoại
15
Đầu dán Chiếc
10
Chụp ABC
10.000
50.000
50.000
50.000
 
Tổng cộng:
   
700.000
2.380.000
3.665.000
4.365.000
Tags:,
Giỏ hàng của tôi (0)